dmsk logo
სიახლეები
საბოლოო არჩევანი - 28.09.2022
მებაღეობისა და ბაღის დიზაინის პროგრამებზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებს სარეგისტრაციო სისტემაში (vet.emis.ge) უკვე შეგიძლიათ გადაამოწმოთ თქვენი ქულა და ადგილი რეიტინგულ სიაში.
29 და 30 სექტემბრის ვადაში კი უნდა გააკეთოთ საბოლოო არჩევანი.
წარმატებას გისურვებთ!